Bilim Kurulu

Prof. Dr. Abdullah GÜNDOĞDU - Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet OĞUZ - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Prof. Dr. Aliye Öztan – Ankara Üniversitesi (Emekli)

Prof. Dr. Alpaslan DEMİR - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Prof. Dr. Ayşe Dudu KUŞÇU - Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. Betül ASLAN – Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Cihat YILDIRIM - Aksaray Üniversitesi

Prof. Dr. Doğan YÖRÜK - Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Efkan UZUN – Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Prof. Dr. Emine Erdoğan ÖZÜNLÜ - Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Fatih TUĞLUOĞLU - Aksaray Üniversitesi

Prof. Dr. Hamza KELEŞ – Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Hatice ORUÇ- Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Hikmet ÖKSÜZ - Karadeniz Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Konuralp ERCİLASUN - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet ÖZDEN - Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet ÖZ - Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Muhammed SARI - Aksaray Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa GÖKÇE - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Prof. Dr. Necdet HAYTA - Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Necmettin AYGÜN -  Aksaray Üniversitesi

Prof. Dr. Nevzat TOPAL - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Prof. Dr. Osman KÖSE – Polis Akademisi

Prof. Dr. Remzi KUZUOĞLU - Aksaray Üniversitesi

Prof. Dr. Saadettin Yağmur GÖMEÇ - Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Sebahattin BAYRAM - Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Taner ASLAN - Aksaray Üniversitesi

Prof. Dr. Temuçin Faik ERTAN - Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Turan AÇIK - Aksaray Üniversitesi

Prof. Dr. Üçler BULDUK - Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Yılmaz KURT – Ankara Üniversitesi (Emekli)

Doç. Dr. Abdolvahid SOOFİZADEH - Aksaray Üniversitesi

Doç. Dr. Abdulmuttalip İPEK - Aksaray Üniversitesi

Doç. Dr. Ahmet VURGUN – Marmara Üniversitesi

Doç. Dr. Aydın GÜVEN – Atatürk Üniversitesi

Doç. Dr. Bünyamin TAŞ - Aksaray Üniversitesi

Doç. Dr. Eyyub ŞİMŞEK - Aksaray Üniversitesi

Doç. Dr. Hasan IŞIK - Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Doç. Dr. İrfan Deniz YAMAN - Aksaray Üniversitesi

Doç. Dr. Metin Ziya KÖSE - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Doç. Dr. Murat YILDIZ - Aksaray Üniversitesi

Doç. Dr. Oktay BERBER - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Doç. Dr. Onur Alp KAYABAŞI - Aksaray Üniversitesi

Doç. Dr. Osman OKUMUŞ - Aksaray Üniversitesi

Doç. Dr. Özgür TÜRKER - Süleyman Demirel Üniversitesi

Doç. Dr. Saime Selenga GÖKGÖZ - Hacettepe Üniversitesi

Doç. Dr. Selahattin SATILMIŞ - Aksaray Üniversitesi

Doç. Dr. Selim Serkan ÜKTEN - Aksaray Üniversitesi

Doç. Dr. Tahsin YILDIRIM - Aksaray Üniversitesi

Doç. Dr. Tekin TUNCER - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Doç. Dr. Tümen SOMUNCUOĞLU - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Doç. Dr. Yaşar BAYTAL - Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Miraç TOSUN - Karadeniz Teknik Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Murat ALTUĞ - Aksaray Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi Nihal GEZEN - Aksaray Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Samettin BAŞOL - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi Şerife ŞİMŞEK - Aksaray Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Volkan AKSOY - Karadeniz Teknik Üniversitesi