Tam Metin

Aksaray Üniversitesi, Tarih Bölümü tarafından düzenlenen XI. Genç Tarihçiler Öğrenci Sempozyumu 23 Mayıs 2024 tarihinde çevrim içi olarak gerçekleştirilecektir.

Lütfen Dikkatli Okuyunuz!

ÖNEMLİ: Sempozyuma Özet Metin sekmesindeki form doldurularak başvuru yapılacaktır. Katılım hakkı kazanan öğrenciler, tam metinlerini 12 Mayıs 2024 tarihine kadar aksaraygenctarihciler@gmail.com adresine göndereceklerdir.

- Tarihin her dönemi ve alanı ile ilgili bildiri sunulabilir. Konu sınırlaması yoktur.

- Tam metinler aşağıdaki Word dosyasına yazılacak ve öğrenci belgesi ya da mezun iseniz mezuniyet belgesi ile birlikte aksaraygenctarihciler@gmail.com adresine gönderilecektir.

- Tam metne eklenmek istenen görsellerin ayrı bir Word dosyasında gönderilmesi gerekmektedir. Aşağıdaki şablon Word dosyasına sadece metin eklenecektir.

Önemli: Tam metinler aşağıdaki şablon Word dosyasının formatlarında hazırlanmalıdır (Times New Roman formatında, 12 punto, 1.5 satır aralığıyla, iki yana yaslı ve 10 sayfayı geçmeyecek şekilde).

- Sempozyum sonrası hakem heyeti tarafından uygun görülen tam metinler, bölümümüzün Genç Kalemler Tarih, Düşünce ve Kültür Dergisi’nin 11. sayısında yer alacaktır. Ayrıca katılım gösteren öğrencilere katılım belgesi ve basılacak olan dergimizin bir nüshası posta yoluyla ücretsiz olarak gönderilecektir. 


NOT: Gönderilen bildiri metinlerinden düzenleme kurulu tarafından seçilmiş olanlar, Genç Kalemler Dergisi'nde yayımlanacaktır. Danışma Kurulu, bildirileri ilgili dergide yayınlarken bildiri metinlerine müdahale etme hakkına sahiptir. Sempozyuma katılım gösterenler bu hususu kabul etmiş sayılırlar. 


Sempozyum programı, 17 Mayıs 2024 tarihinde sempozyum sayfamızın Program sekmesinde paylaşılacaktır.


Özetlerin Gönderimi için Son Tarih            : 21 Nisan 2024

Katılım hakkı Kazananların İlanı                  : 29 Nisan 2024

Tam Metinlerin Gönderimi için Son Tarih   : 12 Mayıs 2024

Sempozyum Tarihi                                        : 23 Mayıs 2024