XI. Genç Tarihçiler Öğrenci Sempozyumu Programı

Aksaray Üniversitesi

XI. Genç Tarihçiler Öğrenci Sempozyumu

23 Mayıs 2024

A Grubu Oturumları

 

A Grubu Linki:

Konu: Asü Tarih Bölümü A Grubu Oturumları

Katıl Zoom Toplantı

https://us04web.zoom.us/j/72401976188?pwd=6zTGHrastCulOujHxi0PwZdepKPfxz.1

Toplantı Kimliği: 724 0197 6188

Parola: tarih

B Grubu Oturumları

 

B Grubu Linki:

Konu: Asü Tarih Bölümü B Grubu Oturumları

Katıl Zoom Toplantı

https://us05web.zoom.us/j/85268980906?pwd=xHvbHa6ov2AlAHEBZwHwsNg4cSpvMh.1

Toplantı Kimliği: 852 6898 0906

Parola: tarih

 

NOT: Açılış ve kapanış oturumları A Grubu Oturumları linki üzerinden gerçekleştirilecektir.

Açılış Oturumu

23.05.2024 Perşembe

10:00-11:00

Açılış

Prof. Dr. Turan AÇIK (Aksaray Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü Başkanı)

KONU:    “OKUMANIN TARİHİ”                                                                                                                                

Katıl Zoom Toplantı

https://us04web.zoom.us/j/72401976188?pwd=6zTGHrastCulOujHxi0PwZdepKPfxz.1

Toplantı Kimliği: 724 0197 6188

Parola: tarih

 

Birinci Oturum

A Grubu

23.05.2024 Perşembe

OTURUM BAŞKANI: Öğr. Gör. Aliye KUZUOĞLU

11:00-12:00

Nimet Sönmez Okulmuş, Doktora Mezun, Atatürk Üniversitesi

Fırat Sınırında Stratejik Bir Karargâh: Satala Lejyonu

İsmat Abbas, Doktora Öğrencisi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Cicero: Bir Sisyasetçinin Yükselişi ve Başarıları

Cengizhan Kaya, Yüksek Lisans Öğrencisi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Flavius Hanedanı Dönemi Sosyo-Ekonomik Yapı

Mustafa Erkek, Yüksek Lisans Öğrencisi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Olba Tapınak Devleti ve Romalılaşma Süreci

Emin Alperen Turgut, Lisans Mezun, Aksaray Üniversitesi

Eski Asur Metinlerinde Geçen Coğrafya Adlarının, Eski Babil Metinlerinde Geçen Coğrafya Adlarıyla Karşılaştırılması

 

İkinci Oturum

A GRUBU

23.05.2024 PERŞEMBE

OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Remzi KUZUOĞLU

12:00-13:00

Sevde Nur Karabuğa, Doktora Öğrencisi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Osmanlı’da Müze-i Hümayun Adına Yapılan Çalışmalar

Ziya Bayhan, Yüksek Lisans Öğrencisi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi

Eski Çağ’da Çakmaktaşı Kullanımına Bir Örnek: Besni                                                      

Eda Şevval Filizli, Yüksek Lisans Öğrencisi, İstanbul Aydın Üniversitesi

Göktürk Devri Takı Kullanımı

Kadir Sarıgül, Yüksek Lisans Öğrencisi, İstanbul Aydın Üniversitesi

Kartal ve Geyiğin Motif ve Sembol Olarak Türklerin Türeyiş Destanlarındaki Durumu

Hevin Peker, Lisans Öğrencisi, Bayburt Üniversitesi

Selçuklu Sanatında Hayvan Sembolizmi  

B GRUBU

23.05.2024 PERŞEMBE

OTURUM BAŞKANI: Dr. Öğr. Üyesi Nihal GEZEN

12:00-13:00

Emre Kaymakçı, Doktora Öğrencisi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Venedikli Kronik Yazarı Giorgio Dolfin’in Cronica de la Nobel Cita de Venetia et de la Sua Provintia et de Destretto Adlı Eseri’nde IV. Haçlı Seferi ve Venedik Cumhuriyeti’nin Girit Adası’na Yerleşme Süreci

Aykut Buğra Derin, Doktora Öğrencisi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Altın Orda’nın Son Büyük Zaferi: Vorskle Nehri Muharebesi (12 Ağustos 1399)

Ayşe Sıtkı, Yüksek Lisans Öğrencisi, Akdeniz Üniversitesi

Moğollar ve Avrupa: Moğolların II. Kıpçak Seferi ve Avrupa’ya Etkileri

Asil Ceylan, Yüksek Lisans Öğrencisi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Karamanoğlu Beyliği’nin Filizlendiği Toprak Parçası ve İlk Başkenti: Torosların Arasında Kadim Bir Şehir “Ermenek”

Betül Ağaoğlu, Lisans Öğrencisi, Gazi Üniversitesi

Orta Çağ Kilise Perspektifinden Tefecilik

 

Üçüncü Oturum

A GRUBU

23.05.2024 PERŞEMBE

OTURUM BAŞKANI: Doç. Dr. Selim Serkan ÜKTEN

13:00-14:00   

Orhun Küskü, Doktora Öğrencisi, Ankara Üniversitesi

Tuna Bulgar Devleti’nin Bizans İmparatorluğu’na Yardımları

Kubilay Gürses, Doktora Öğrencisi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Bazen Kaybedersin: Staurakios ve Balkanlarda Kaybettikleri Üzerine

Göktuğ Sırkıntı Yüksek Lisans Öğrencisi, Doç. Dr. Erhan Yoska, Erciyes Üniversitesi

Son Dönem Osmanlı Tarihlerinde Usul ve Tarihçilik Örneği: Yusuf Akçura

Hayriye Vural, Yüksek Lisans Öğrencisi, Selçuk Üniversitesi

Halife Me’mûn Döneminde Bir Bilim Merkezi Olarak Merv

Selma Aşağıçay, Lisans Öğrencisi, Pamukkale Üniversitesi

Mehmet Bey ve Denizli Türkmenlerinin Liderliği

B GRUBU

23.05.2024 PERŞEMBE

OTURUM BAŞKANI: Doç. Dr. Abdolvahid SOOFİZADEH

13:00-14:00   

Suphiye Dur, Yüksek Lisans Öğrencisi, Mardin Artuklu Üniversitesi

Alâeddin Keykubad Döneminde Doğu ile İlişkiler

Asım Can Öztürk, Yüksek Lisans Öğrencisi, Doç. Dr. Erhan Yoska, Erciyes Üniversitesi

İlhanlılar Döneminde Kafkasya Politikası

Mertkan Mert, Yüksek Lisans Öğrencisi, Kocaeli Üniversitesi

Moğol Tarihinin Ortaya Konulması Açısından Önemli Belgeler: Yarlıklar

Öykü Özcan, Lisans Öğrencisi, Dokuz Eylül Üniversitesi

Giovanni Bocaccio’nun Decameron Eserindeki Orta Doğu ve Hindistan Hâkimiyeti Üzerine Analiz

Gülsüm Akbayır, Yüksek Lisans Mezun, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

Tarihe Düşülen Not Türk Kadını

 

Dördüncü Oturum

A GRUBU

23.05.2024 PERŞEMBE

OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Necmettin AYGÜN

14:00-15:00

Hülya Çiçek Kaymakçı, Doktora Öğrencisi, Dokuz Eylül Üniversitesi

Yeni Çağ’da Venedik Hâkimiyetinde Bulunan Girit Adasında Yahudi Toplumu’nun Varlığı

Güldane Baskın, Yüksek Lisans Öğrencisi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Osmanlı Döneminde Bir Kadın Sultan: Haseki Mah-Peyker Kösem Valide Sultan

Ebru Durmuş, Yüksek Lisans Öğrencisi, Pamukkale Üniversitesi

Bir Osmanlı Denizcisi: Seydi Ali Reis ve Eseri Mir’atü’l-Memalik

Mahmut Yiğit Okur, Yüksek Lisans Öğrencisi, Süleyman Demirel Üniversitesi

17. Yüzyılın İlk Yarısında Osmanlı-Safevi İlişkileri

Salih Toprak, Lisans Öğrencisi, Yozgat Bozok Üniversitesi

Osmanlı Hükümdarlarının Sırlarla Dolu Ölüm Nedenleri

B GRUBU

23.05.2024 PERŞEMBE

OTURUM BAŞKANI: Arş. Gör. Dr. Adem KELEŞ

14:00-15:00

Selma Polat, Doktora Öğrencisi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Vakıf Atamalarında Ruus Defterlerinin Önemi: 276 Numaralı Ruus Defter Örneği

Abdurrahman Fatih Şendil, Doktora Öğrencisi, Dokuz Eylül Üniversitesi

X Işınlarının Keşfi ve Osmanlı’daki Yansımaları

Bekir Karaca, Yüksek Lisans Öğrencisi, Necmettin Erbakan Üniversitesi

Osmanlı Devleti’nin Modern Eğitim Kurumları: Rüştiye Mektepleri

Gökhan Özkan, Yüksek Lisans Öğrencisi, Kırıkkale Üniversitesi

XVIII. Yüzyıl Topçuluk Alanında Gerçekleşen Değişim ve Gelişim

Ali Osman Bilgiç, Lisans Öğrencisi, Sakarya Üniversitesi

II. Mahmud Döneminde Askeri Yapılanma

 

Beşinci Oturum

A GRUBU

23.05.2024 PERŞEMBE

OTURUM BAŞKANI: Doç. Dr. Selahattin SATILMIŞ

15:00-16:00 

İncilay Terlemiş, Doktora Öğrencisi, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

Bedeni Oyunla Terbiye Etmek: 19. ve 20. Yüzyıllarda Osmanlı’da Oyunlar, Çocuklar ve Toplumsal Cinsiyet

Haçadur Nersesoğlu, Doktora Öğrencisi, İstanbul Üniversitesi

Ermeni Basınında Girit Meselesi

Murad Hajıyev, Yüksek Lisans Öğrencisi, Anadolu Üniversitesi

Birinci Rus Devrimi’nin 1907 Tiflis Banka Soygunu’na Olan Etkileri

Mehmet Sönmez, Yüksek Lisans Öğrencisi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Osmanlı Arşiv Belgeleri Işığında Rum İsyanı Sırasında Eğriboz Adası (1821 - 1829)

Eren Yiğitoğlu, Lisans Öğrencisi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Demir Muhafızların Kuruluşu ve Dağılışı

B GRUBU

23.05.2024 PERŞEMBE

OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Fatih TUĞLUOĞLU

15:00-16:00 

Elşad Quliev, Doktora Öğrencisi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Azerbaycan Eğitim Sisteminde Rusça’nın Etkisi

Büşra Akkurt, Yüksek Lisans Öğrencisi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

Pakistan-Hindistan Arasında Kalan Keşmir Meselesinin Türk Basınına Yansımaları (1947-1965)

Metehan Katırcı, Lisans Öğrencisi, Bayburt Üniversitesi

Yaşayan Gazilerin Gözüyle Kıbrıs Barış Harekâtı

Mehmet Ak, Lisans Öğrencisi, Bayburt Üniversitesi

Samsun Bafra’daki Kızılırmak Köprüsü

Abdulkadir Ayçan, Lisans Öğrencisi, Gazi Üniversitesi

Adnan Menderes’in İdamının ABD Yerel Basınına Yansıması

 

Altıncı Oturum

A Grubu

23.05.2024 Perşembe

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Osman OKUMUŞ

16:00-17:00 

Cansu Karakuş, Doktora Öğrencisi, Marmara Üniversitesi

Milli Mücadele Döneminde Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerine Bir Bakış

Esra Öztürk, Yüksek Lisans Öğrencisi, Aksaray Üniversitesi

Chf İl Kongresi Tutanaklarına Göre Aksaray ve Koçhisar’da İktisadî Durum

Gamze Nur Arık, Yüksek Lisans Öğrencisi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

VIII. Dönem Adana Milletvekili Mustafa Hilmi Uran’ın Hayatı ve Meclis Faaliyetleri

Nergiz Baydar, Yüksek Lisans Öğrencisi, Aksaray Üniversitesi

Aksaray’da Yeni Bir Halkevi Binası İnşaatıyla Alakalı Yazışmalar ve Değerlendirmesi

Nijat Madatlı, Yüksek Lisans Öğrencisi, İstanbul Üniversitesi

Cumhuriyet’in Kültür Kurumlarının İnkılâpları Halka Ulaştırma Faaliyetleri (Türk Ocakları, Halkevleri ve Köy Enstitüleri)

Sevgi Sude Çetinkaya, Yüksek Lisans Öğrencisi, Selçuk Üniversitesi

İkinci Dünya Savaşı Döneminde Türkiye’de Kahve Tüketimi

B Grubu

23.05.2024 Perşembe

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Ercüment SARIAY

16:00-17:00 

Sevcan Karabıçak, Yüksek Lisans Mezun, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

M44T ve M52T Kundağı Motorlu Obüs Modernizasyonu

Samet Çağrı Aydın, Yüksek Lisans Öğrencisi, İstanbul Aydın Üniversitesi

27 Mayıs 1960 Askeri Müdahalesi Üzerine İnceleme

Sercan Batum, Yüksek Lisans Öğrencisi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Erken Cumhuriyet Döneminde Türk Tarihi Araştırmaları ve Araştırmaların Devlet Politikası Çerçevesinde Değerlendirilmesi

Serpil Korçak, Yüksek Lisans Öğrencisi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

XVII. ve XVIII. Dönem Gaziantep Milletvekili Hasan Celal Güzel’in Hayatı ve Faaliyetleri

Uğur Güvenç, Yüksek Lisans Öğrencisi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Milli Mücadele Dönemi Adana ve Mersin Tarihi Araştırmaları İçin Önemli Bir Kaynak: Kuva-yı Milliye Dergisi

Ömer Faruk Uçar, Lisans Öğrencisi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Demokrat Parti Döneminde Eğitim Politikaları(1950-1960)

 

Değerlendirme ve Kapanış Oturumu

23.05.2024 Perşembe

17:00-17:30

Değerlendirme ve Kapanış

Konuşmacı: Prof. Dr. Remzi KUZUOĞLU

Katıl Zoom Toplantı

https://us04web.zoom.us/j/72401976188?pwd=6zTGHrastCulOujHxi0PwZdepKPfxz.1  

Toplantı Kimliği: 724 0197 6188

Parola: tarih